All categories
Catalog
Brave MerchClothes & shoesHomeBeautyFor kidsSportArtFood

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення 

1.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 41231992, Місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ,  Харківське Шосе, буд. 201-203, літ. “4Г”, приміщення 604, надалі – «Товариство» та/або «Адміністрація Маркетплейсу») у відповідності до вимог чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів Маркетплейсу Made With Bravery (https://shop.brave.ua/) і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Маркетплейсу та/або пов’язаних з ними послуг та інструментів.

Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Маркетплейсі, ір-адреса, данні про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційну систему мобільного пристрою, що використовуються Користувачем), повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією Маркетплейсу), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю (Особистого кабінету) на Маркетплейсі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Маркетплейсу, а також інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), яка надається Товариством.

Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством. Розпорядником Даних є ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС». 

1.2. Користувач, здійснивши реєстрацію на Маркетплейсі, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Маркетплейсу Made With Bravery (https://shop.brave.ua/) та/або використовуючи будь-яку частину сайту, та/або шляхом надання згоди (проставлення галочки) при натисканні кнопки «зареєструватися» через форму сайту, та/або внаслідок оформлення замовлення, та/або здійснення комунікації щодо Сервісів Bravery (https://shop.brave.ua/), залишивши при цьому номер мобільного телефону або інші Дані на Маркетплейсі (https://shop.brave.ua/), та/або шляхом самостійного внесення Даних, а саме: номеру платіжної картки, дату закінчення терміну дії картки, висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС», Продавцям Маркетплейсу, а також третім особам, які надають послуги ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС», зокрема, але не виключно, здійснюють обробку платежів, надають фінансові послуги, послуги з доставки – дозвіл на обробку власних персональних даних.

Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Маркетплейсі, та/або використовуючи свій аккаунт у Facebook, обліковий запис Google, надаючи таким чином доступ до свої Даних або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Товариства, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб). Дані також можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.

1.3. Користувач не має права використовувати Маркетплейс (https://shop.brave.ua/), якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

1.4. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

2. Які Дані можуть збиратися

Товариство може збирати наступні Дані:

- ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, місце фактичного проживання, зображення, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), номери платіжних карток, токени платіжних карт (USB-ключі, що призначені для інформаційної безпеки користувача);

- інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін та пароль, номер телефону, адреса електронної пошти, дані процесингу облікового запису), інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Маркетплейсу, комунікації з Користувачами в тому числі в процесі звернення Користувача до служби підтримки Маркетплейсу;

- інформація, яку Користувачі надають Товариству при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Маркетплейсі та/або укладаючи договори про надання додаткових послуг на Маркетплейсі;

- інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами Маркетплейсу, в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувачів при необхідності, інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення;  

- дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація мобільних пристроїв Користувачів (у випадку, якщо Користувач використовує мобільний пристрій при вході на Маркетплейс) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі);

- дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми особам, уповноваженими  Товариством, різних опитувань з метою покращення надання послуг Користувачам;

- інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингової діяльності;

- інформація про дії Користувача на Маркетплейсі (споживча поведінка щодо придбаних товарів, робіт, послуг);

- інформація, розміщена або надана Користувачам в процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, які відбуваються на Маркетплейсі та організатором яких є Товариство; 

- інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена 

Адміністрації Маркетплейсу (це може бути інформація у тому числі але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо);

- інформація отримана Товариством в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб. 

Товариство також може обробляти Данні за допомогою наступних технологій:

1) файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

2) пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних  в корзині між відвідуваннями, а також з метою усунення помилок роботи Маркетплейсу, ініційованих Користувачем. При цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання, обмін та цілі обробки Даних

Товариство використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

- здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до вимог чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

- для ідентифікації клієнта як Користувача Маркетплейсу, задля зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та  управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин Маркетплейсу Made With Bravery (https://shop.brave.ua/), а також інших порталів/сайтів, з якими ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» має партнерські відносини та/ або спільну структуру власності та/або спільних кінцевих бенефіціарних власників, та/або  з метою повідомлення Користувачів Маркетплейсу про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС»,  з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Маркетплейсі, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Правил Маркетплейсу;

-з метою здійснення телефонних дзвінків та/або направлення засобами телефонного зв’язку, через месенджери, поштою, електронною поштою розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень вище переліченими способами, здійснення телефонних дзвінків щодо функціонування Маркетплейсу Made With Bravery (https://shop.brave.ua/) та/або інших порталів/сайтів, з якими ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» має партнерські відносини та/ або спільну структуру власності та/або спільних кінцевих бенефіціарних власників;

- з метою забезпечення надання Товариством інтернет-сервісів Маркетплейсу, обміну інформацією.  

Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики.  

Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог чинного законодавства України 

4. Умови надання доступу до Даних 

Розкриття Даних відбувається при замовленні Користувачами товарів на Маркетплейсі Made With Bravery (https://shop.brave.ua/), але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та його замовлення.

В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Маркетплейсу та підвищення іміджу Маркетплейсу, Товариство може розкривати статистику роботи Особистих кабінетів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка являється комерційною таємницею.

Маркетплейс Made With Bravery (https://shop.brave.ua/), окрім того, надає можливості використовувати АРІ послуги Youtube. Персональні дані Користувачів, що використовують АРІ послуги Youtube, обробляються, зберігаються та передаються у відповідності до Умов користування АРІ послуги Youtube, що доступні за посилання: https://www.youtube.com/t/terms , а також у відповідності до Політики конфіденційності Google, яка доступна за посиланням: https://policies.google.com/privacy.

На Маркетплейсі містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;

- у випадку, якщо ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умови даної Політики та/або інших договорів та угод укладених між ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» та Користувачем.

Товариство залишає за собою право у відповідності із вимогами чинного законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Маркетплейсі; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення чинного законодавства, а також у випадку виявлення Товариством неправомірних дій Користувачів та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію (ПІБ, місце фактичного проживання, стать тощо) або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або шляхом направлення повідомлення, на електронну адресу [email protected] або поштову адресу: 02121, м. Київ,  Харківське Шосе, буд. 201-203, літ. “4Г”, приміщення 604. Після отримання такого повідомлення та після припинення використання Маркетплейсу (https://shop.brave.ua/), обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, окрім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із вимогами чинного законодавства України.

Функціонування деяких можливостей Маркетплейсу Made With Bravery (https://shop.brave.ua/), для яких необхідна інформація про Користувача, може бути призупинена з моменту зміни/видалення Даних.

Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом строку, необхідного для обробки Даних, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Маркетплейсом.

6. Захист Даних

Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови 

Товариство залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://shop.brave.ua/uk/privacy-policy. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування сайтом Маркетплейсу Made With Bravery (https://shop.brave.ua/).

ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У разі, якщо положення цієї Політики, пункт або їх частини будуть визнані такими, що суперечать чинному законодавству України, або такими, що є недійсними, то цей факт жодним чином не впливатиме на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Публічному Договорі (оферті) про надання послуг (https://shop.brave.ua/uk/terms-of-service) та Угоді користувача https://shop.brave.ua/uk/page/user-agreement, якщо не зазначено інше.